Clubnieuws

Groot nieuws! De nieuwe club BHS United is geboren!


Groot nieuws! De nieuwe club BHS United is geboren!


Beste spelers, trainers, ouders, sympathisanten...,

We zijn ondertussen ongeveer 1 jaar na de start van het samenwerkingsverband tussen de beide voetbalclubs KRC Boortmeerbeek en KFC Hever.

Zoals de meesten onder jullie weten was de samenwerking tot nu toe vooral zichtbaar in de bovenbouw (U15 tot U21). Zij trainden het voorbije jaar, voor zover de Covid maatregelen het toelieten, per jaargang als 1 groep op 1 gezamenlijke locatie, aan de sporthal, of uitzonderlijk allen tesamen op de terreinen van KRC ofwel KFC.

Tijdens de individuele clubwedstrijden vulden spelers uit beide ploegen elkaar aan waar nodig.

Op basis van de interne positieve evaluatiegesprekken rond de samenwerking, kwamen de beide besturen op het idee om deze samenwerking verder uit te werken en nog een stap vooruit te zetten.

We wensen jullie dan ook te informeren rond het gezamenlijke nieuwe sportieve project rond voetballen in onze gemeente, namelijk de oprichting van een nieuwe club

BHS United en daaraan gekoppeld het verdwijnen van de beide huidige clubnamen.

Het aanbieden van speelgelegenheid voor iedereen blijft hierbij het centrale uitgangspunt. Door de krachten van twee losse besturen en twee trainerskorpsen te verenigen tot één familie, met maar liefst 250 jeugdspelers en een kleine honderd senioren (en zo ook de grootste vereniging van de gemeente), creëren we meer kansen, een betere basis voor alle spelers en voetbal op een kwalitatief hoger niveau, met uiteraard het behoud van de spelvreugde. Deze visie komt tot uiting in onze nieuwe slagzin "Samen sterk met plezier".

We zien de oprichting van de nieuwe club als een eerste noodzakelijke stap binnen een verder uit te werken ambitieus meerjarenplan om op termijn zowel de werking als accommodatie(s) naar een hoger niveau te kunnen gaan tillen. We willen benadrukken dat dit een gezamenlijk positief project is, met een evenredige verdeling in de nieuwe bestuursploeg van leden uit beide clubs, en dus zeker geen opslorping is van de ene in de andere club. We hopen dit nieuwe verhaal tesamen met jullie steun te mogen en kunnen schrijven.

Wellicht heeft u hierbij dadelijk een aantal vragen rond wat dit alles voor uw zoon of dochter betekent. Hierrond gaan we de komende weken en maanden volop aan de slag om dit verder uit te werken en te concretiseren. Sommige wijzigingen zullen dadelijk geïntroduceerd worden, andere geleidelijk al dan niet over meerdere jaren.

We vertrekken hierbij van het principe dat er de eerste jaren nog steeds zal getraind worden op beide locaties aan zowel de Slagveldweg als de Meerbemdweg, alsook aan de sporthal. De concrete invulling kan hierbij verschillen per individuele jaargang en/of binnen het seizoen zelf. De ambitie is er om de individuele leeftijdsgroepen zo veel mogelijk op eenzelfde tijdstip op eenzelfde locatie (mogelijk verspreid over beide sites) te laten trainen, zodat iedereen elkaar spelenderwijs beter kan leren kennen en zo snel één grote groep voetbalvrienden kan vormen.

Voor de senioren zal er een 1ste ploeg in 3de provinciale met thuiswedstrijden in Boortmeerbeek en een 2de ploeg in 4de provinciale met thuiswedstrijden in Hever blijven, alsook 2 reserveploegen.

Dit onder supervisie van een overkoepelend hoofdbestuur en jeugdbestuur om beide sites te ondersteunen.

Er werd met het oog op het volgende seizoen al heel wat voorbereidend werk verricht, maar de komende weken gaan we verder volop aan de slag om alles te concretiseren.

Mocht u toch al vragen hebben, kunt u zich alvast richten aan iemand van het bestuur, of ze doorgeven via de trainers of via mail bestuur@bhsunited.be.

Overkoepelend hoofdbestuur:

Voorzitter: Emile De Vleeschouwer

Ondervoorzitter: Bram Houpeline

Algemeen Manager: Dirk Denaeghel

Secretaris: Patrick Vissers

Penningmeester: Luc Stroobants

Communicatie: Tineke de Vries

Jeugdmanager: Steven Verbeeck

Dagelijks bestuur:

Algemeen Manager: Dirk Denaeghel

GC site Meerbemdweg: Tom Sluyts

GC site Slagveldweg: Stefaan Dewinter

Verantwoordelijke scouting: Pascal Witpas

Jeugdbestuur:

Verantwoordelijken: Steven Verbeeck + Tineke de Vries

AVJO: Dominiek De Leus

TVJO: Aaron Geeraerts

Coördinators bovenbouw: Dominiek De Leus + Aaron Geeraerts

Coördinator middenbouw: Sam Silvrants

Coördinator onderbouw: Jelle Demarsin

Een volledige lijst met alle trainers (voor zowel alle senioren- als jeugdploegen) voor volgend seizoen volgt weldra.Nieuwsarchief


2021   

Groot nieuws! De nieuwe club BHS United is geboren!

09 april - 00:00


Seizoen 2021-2022

25 januari - 16:59